Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Nanofat

Introducció

Nanograft o Nanofat és una tècnica per la qual s'obtenen factors de creixement a partir del greix del pacient, amb la finalitat de regenerar la pell sense aportar volum.

Nanograft, la grassa com a actiu regenerador de la pell

Fins al moment existien al mercat dos tipus de procediments relacionats amb la grassa autòloga:

  • Empelt gras macroscòpic.
  • Empelt gras microscòpic.

Empelt gras macroscòpic

L'objectiu de l'empelt gras macroscòpic és corregir el dèficit de volum en zones àmplies, causat per malalties associades a la redistribució del greix, atròfies associades a l'edat, traumatismes o ingesta de medicaments que afavoreixen l'atròfia del greix.

La injecció d'aquests empelts es realitza mitjançant cànules mitjanes, infiltrant diversos mil·lilitres de greix en cada sessió.

Empelt gras microscòpic

L'objectiu de l'empelt gras microscòpic és la correcció de petits volums. La infiltració és molt més delicada que l'anterior. S’utilitzen cànules molt sensibles de petit calibre.

En tots dos empelts s'utilitzava el teixit gras per aportar volum.

La nova aplicació del greix amb Nanograft és la regeneració de la dermis. Recents recerques han demostrat que el greix autòloga pot millorar la qualitat dels teixits. A més, estimula els fibroblastos, les cèl·lules responsables de generar col·lagen.

Per tant, l'objectiu de Nanograft no és la voluminització, sinó la bioestimulació dels teixits pel rejoveniment de la pell.

En quins casos està indicat Nanograft?

Nanograft indueix la formació de col·lagen i la revitalització de la pell, per la qual cosa la seva aplicació està indicada en els següents casos:

  • Arrugues peribucals o codi de barres
  • Ulleres
  • Cicatrius
  • Rejoveniment cutani integral

Nanograft s'obté de la grassa autòloga del pacient, a la qual se sotmet a un procés de filtrat i emulsionat per obtenir la fracció vascular estromal, que és rica en cèl·lules CD34 i en factors de creixement.

Nanograft = cèl·lules CD34 + factors de creixement

Factors de creixement

Els factors de creixement afavoreixen la formació de nous vasos sanguinis, a més de la supervivència i regeneració cel·lular.

Cèl·lules CD34

Són cèl·lules amb alt potencial estimulador hematopoètic, que estimulen el desenvolupament de la microcirculació local i revitalitzen el metabolisme de les cèl·lules integrants dels teixits tractats.

En què consisteix el procediment amb Nanograft?

Nanograft és un procediment senzill que consta de 3 passos:

1. Extracció del greix

El greix s'obté mitjançant una petita microaspiració o mitjançant una liposucció convencional sota anestèsia local. El volum de greix extret és petit, al voltant de 10 cc.

Les zones donants més freqüents són l'abdominal, la trocanteriana (cartutxeres) i la dels flancs posteriors, a nivell de l'esquena a la seva regió més inferior.

2. Filtrat i emulsió del greix

El greix s'emulsiona i es filtra per obtenir la fracció estromal, que és la part del greix biològicament activa per a la regeneració de la pell.

3. Infiltració de l'emulsió

L'emulsió obtinguda, rica en cèl·lules CD34 i factors de creixement, s'infiltra a nivell de la dermis, superficialment, amb agulles de calibre molt fi.

La tècnica d'injecció és molt important, ja que la profunditat a la qual es dipositi l'emulsió influirà en la capacitat del filtrat per estimular el teixit receptor. Si la infiltració es realitza molt lluny de la zona receptora de senyal, l'eficàcia del tractament podria disminuir.

Després de la infiltració, la pell tractada presenta un discret color groguenc que desapareix al cap d'unes hores. Aquesta coloració respon a una vasoconstricció dels vasos propers a la zona injectada, que permeten que l'emulsió s'incorpori adequadament a la dermis. Aquest canvi cromàtic és absolutament necessari per al correcte funcionament de l'emulsió, ja que, si no aparegués, seria senyal que el nivell d'injecció ha estat més profund del compte.

Durant les 48 hores següents es produeix un eritema suau a la zona tractada, que marxa espontàniament. Aquest enrogiment es deu a una vasodilatació reactiva, que respon a l'estimulació de les cèl·lules i components vasculars i perivasculars. Aquesta dilatació vascular permet una major aportació de nutrients i oxigen a les cèl·lules de la pell, que van a trobar-se activades i van a augmentar la seva producció controlada de substàncies estructurals, com l'àcid hialurònic, les fibres de col·lagen i el silici orgànic.

Resultats de Nanograft

Els resultats que s'obtenen amb Nanograft són:

  • Reducció d'arrugues fines, com les arrugues dels llavis.
  • Millora del to de la pell.
  • Revitalització de la pell.
  • Millora de les cicatrius d'acne.

Els resultats de la bioestimulació amb Nanograft s'observen al llarg de les setmanes següents al tractament. Encara que els resultats finals s'obtenen transcorreguts al voltant dels 6 mesos després del tractament, temps necessari per a la transformació bioquímica, la producció de substàncies regenerats i la síntesi de cèl·lules cutànies actives.

Per mantenir els resultats es recomana fer una sessió de manteniment a l'any.