Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Cicatrius d'acne

Introducció

TRACTAMENT CICATRIUS ACNE - LÀSER

El Làser MT CO2 1540 és un làser fraccional no ablatiu d'Erbio Glass.

Crea microcolumnes de lesió tèrmica que provoquen una resposta de regeneració creant un teixit nou en les cicatrius d'acne o en la glàndula sebàcia.

El seu lloc d'acció és profund en la dermis. Després de la seva aplicació, apareix un enrogiment de la zona tractada i una discreta inflamació. Ambdues poden persistir durant 12-24 hores.

El nombre de sessions que es requereixen són aproximadament 4, espaiades entre elles per 1 mes o més. Quan les cicatrius d'acne són molt profundes, es poden necessitar de 6 a 10 tractaments espaiats, alguns d'ells, amb més de 3 mesos.

El Làser MTCO2 1540 aconsegueix millorar les cicatrius d'acne. Produeix un farciment natural del fons de la cicatriu a causa de la creació de nou col·lagen a la zona tractada. En les glàndules sebàcies els microfeixos tèrmics produeixen un escalfament i trencament, obtenint una reducció de la secreció sebàcia i disminució del enquistament.

Després d'aquest tractament, s'observa una millorança que pot superar el 50% respecte a la profunditat inicial. La pell presenta un aspecte més allisat, amb menys marques i cicatrius d'acne. Els resultats romanen de forma duradora. A part, també s'aconsegueix reduir de manera significativa l'acne actiu.


Preguntes més freqüents

L'acne, als països occidentals, segons diferents estudis, afecta entre el 70% i el 87 % de la població entre 15 i 25 anys.

Per què es produeix l'acne?

L'acne és una malaltia inflamatòria. Els aspectes més significatius són:

  • Augment de la queratinització dels fol·licles pilosos, que fa que es taponi el fol·licle.
  • Augment de la formació de sèu.
  • Colonització microbiana de la unitat pilosebàcia.
  • Inflamació.
  • Altres factors, com l'herència i l'estrès també influeixen en la exacerbació de l'acne.

De forma esquemàtica, es podria dir que l'element inicial és la queratinització anòmala dels queratinocits. Al mateix temps, l'augment dels andrògens circulants en la pubertat estimula la producció de sèu. Aquests elements es combinen en la unitat pilosebàcia per crear un ambient favorable a la colonització per Propionibacterium acnes, qui al seu torn secreta diverses molècules inflamatòries i factors quimiotàctics que inicien la resposta inflamatòria.

Com influeix l'alimentació en els diferents processos de l'acne?

En l'augment de la queratinització (el taponament del fol·licle pilós) intervenen factors de creixement, que es veuen afavorits per dues hormones: la insulina i l'hormona del creixement.

En línies generals, podem dir que un augment de la insulina en sang, augmenta la proliferació i disminueix l'autodestrucció cel·lular (apoptosi), i viceversa una disminució de la insulinèmia, disminueix la queratinització, i per tant, el taponament del fol·licle pilo-sebaci.

Quan mengem aliments com a hidrats de carboni d'alta càrrega glucèmia, és a dir, amb capacitat d'augmentar la insulina de forma ràpida, el procés de queratinització s'estimula més. Per contra, quan ingerim aliments de baixa càrrega glucèmia hi ha un menor augment ràpid d'insulina. Una excepció a aquesta teoria són els làctics, que encara tenint baixa càrrega glucèmia, provoquen el mateix augment de la insulina que el pa blanc, per exemple.

Conclusió: els hidrats de carboni d'alta càrrega glucèmia/alt índex insulínic, influeixen en l'aparició i manteniment de l'acne.

La formació de sèu és estimulada per l'acció dels andrògens, si és excessiva afavoreix l'aparició d'acne. Quan augmenta la insulina en sang, s'augmenten els nivells d'andrògens.

Les dietes riques en fibra milloren els andrògens circulants, per tant l'acne. Els bacteris implicats en la patogènia de l'acne provoquen una cascada de reaccions inflamatòries que podem modular amb l'alimentació. Un dels factors més rellevants de la influència de la dieta en la inflamació, és la relació entre els àcids grassos omega 6 i omega 3.

La inflamació induïda per la dieta es deu a:

  • Alt consum de greix saturades i trans
  • Augment del consum de sucres i productes refinats (arròs, pasta, pa)
  • Disminució del consum d'antioxidants naturals (fruites i verdures)
  • Vida sedentària
  • Sobreconsum d'àcids omega 6 (oli de girasol, de blat de moro, directament o a través de productes industrialitzats), sense una compensació adequada d'aliments rics en Omega 3 (peix, llavors de lli)

Tots aquests aliments afavoreixen la producció de prostaglandines inflamatòries. L'ésser humà va evolucionar amb una dieta on el ràtio omega 6/omega 3 era, aproximadament d'1, mentre en les dietes occidentals aquest ràtio és de 15/1 a 16/1, originat pel predomini dels omega 6 en la majoria dels olis vegetals i aliments processats fets amb aquests olis.

Els omega 6 tenen propietats pro-inflamatòries mentre que els omega 3 posseeixen activitat antiinflamatòria.

Fins i tot s'està considerant que els ràtios omega 6/omega 3 elevats tenen un efecte negatiu en el cervell humà en desenvolupament, ja que aquest necessita grans quantitats d'àcid docosa-hexanoic (DHA), un altre àcid de la família omega 3.

Una dieta favorable per tractar l'acne ha de tenir un alt consum de Omega3 (peix), a causa de la seva acció antiinflamatòria.