Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Blefarolàser

Introducció

TRACTAMENT DE LES BOSSES PALPEBRALES: BLEFAROLÀSER

Tècnica per a la correcció integral de l'entorn ocular, aborda al mateix temps les borses, les potes de gall i la flacciditat de les parpelles.

- Amb el lipolàser s'eliminen les bosses de greix i es produeix un efecte de tibat en la pell.

- Amb el làser de CO2 s'aconsegueix l'efecte tensor

La tècnica es realitza amb anestèsia local i sedació suau. Gràcies al poder coagulant del lipolàser i del làser de CO2, es redueix el risc d'hematoma i inflamació, la qual cosa permet al pacient reincorporar-se a la seva activitat habitual als 5 dies.