Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Lipolàser

Introducció

Lipolàser és eficaç per eliminar el greix les zones que no presenten una millora amb dieta ni exercici, com les cartutxeres en les dones o la cintura en els homes.

Què és el Lipolàser?

Consisteix en una nova aplicació de la tecnologia làser en medicina, que aconsegueix eliminar el greix d'una manera poc agressiva i definitiva, alhora que produeix un efecte de retracció de la pell.

Aquesta nova tècnica es realitza habitualment amb anestèsia local, mitjançant incisions mínimes gairebé imperceptibles.

La recuperació és més ràpida que en la liposucció tradicional i els resultats són encara millors a causa del seu efecte beneficiós sobre la pell.

Resultats

La reducció de volum s'aprecia a l'inici del tractament, la retracció de la pell és progressiva durant unes setmanes, i segueix millorant durant els primers sis mesos. El resultat final es pot veure als 12 mesos.

El lipolàser realitzat HYPERPHOTONICS 1470 és el tractament més indicat per eliminar de forma definitiva el greix i tibar la pell

Procediment

El procediment es pot fer amb anestèsia local. S'administra sota la pell una solució anestèsica que es dilueix en el greix.

Després s'introdueix la fibra òptica del làser a través d'una incisió d'uns 2 mm, en desplaçar-la pel greix va destruint suaument els adipòcits mitjançant la calor (efecte foto-tèrmic), transformant el greix en una emulsió oliosa.

Aquest greix liquat que queda sota la pell és eliminada lentament pel propi cos, o millor encara, es pot aspirar mitjançant una cànula fina per accelerar la recuperació i millorar la forma.

En acabar es posa una faixa compressiva un total de tres o quatre setmanes.

El tractament és ambulatori.

Recomanacions

Es recomana evitar exercicis intensos durant les primeres tres o quatre setmanes. Les molèsties són suportables i la recuperació ràpida.


Preguntes més freqüents

Els braços, cuixes, glutis i genolls són les regions on més fàcilment es diposita el greix. Tradicionalment, els cúmuls de teixit gras que es posicionen sota la pell d'aquestes àrees es corregien mitjançant lipoescultura.

La incorporació del làser ha suposat un refinament major de la tècnica. Laserlipòlisi o lipolàser és un pas més en la consecució del millor resultat estètic i de la retracció de la pell, juntament amb una recuperació més curta i confortable. A més, és capaç de tractar les zones difícils que estan fora de l'abast de la liposucció tradicional, com és el cas dels genolls, els bessons i els turmells.

En quines regions es pot aplicar Lipolàser?

Lipolàser o liposucció làser és una tècnica d'alta precisió que pot aplicar-se a qualsevol regió de les cames per reduir el greix localitzat i contreure la pell:

 • Braços
 • Cuixes
 • Cartutxeres
 • Banana subglútia
 • Panxells, bessons i turmells

En què consisteix la lipoescultura assistida per làser?

La lipoescultura assistida per làser o Lipolàser consisteix a destruir el greix i contreure la pell a través de l'aplicació subcutània del làser.

 • El procediment es realitza de forma ambulatòria, sota anestèsia local i sedació.
 • Es practica una incisió mínima, menor de 4 mm, per on s'introdueix una fibra òptica flexible l'extrem de la qual condueix l'energia del làser.
 • La longitud d'ona produeix la liqüefacció del greix, que més tard s'aspira suaument amb una cànula de diàmetre inferior a la de la liposucció.
 • Per garantir una bona adherència de la pell, és necessari que el pacient vista una faixa compressora durant 15 dies.

Lipolàser té un post-operatori curt que permet incorporar-se a la vida laboral en 48-72 hores.

Avantatges de Lipolàser en el contornejat

La precisió del làser ofereix nombrosos avantatges enfront de la tècnica tradicional en el contornejat de les cames:

 • El làser és selectiu. La seva diana és el greix, per la qual cosa respecta la resta d'estructures i teixits.
 • El làser fon el greix. Per tant, és molt menys agressiu que la lipoaspiració
 • convencional, ja que produeix la liqüefacció del greix, en comptes de traccionar-la.
 • Té efecte coagulant. Aquesta propietat redueix considerablement el sagnat i els hematomes.
 • La fibra òptica és flexible, la qual cosa permet accedir a zones delicades amb total precisió.
 • Lipolàser és menys agressiu, per la qual cosa la recuperació és més ràpida i confortable per al pacient.
 • A més es realitza sota anestèsia local i sedació, en un procediment ambulatori, sense ingrés hospitalari.

La Ginecomàstia és el desenvolupament excessiu del pit en l'home. Aquesta patologia pot causar un impacte emocional important en el pacient. Laserlipòlisi és un tractament mínimament invasiu i poc traumàtic, que retorna als pectorals el seu aspecte masculí.

Què és la ginecomàstia

És l'augment benigne de les glàndules mamàries en l'home, pot produir-se en ambdues mames o només en una.

En general, en la ginecomàstia convergeixen dues característiques:

 • Desenvolupament de les glàndules mamàries.
 • Excés de teixit gras.

Quan el teixit gras augmenta sense que proliferi la glàndula mamària, es tracta d'una pseudo-ginecomàstia, produïda pel sobrepès o l'obesitat.

Aquest problema estètic pot afectar a les relacions personals i socials del pacient, que sol adoptar comportaments especials per ocultar aquesta patologia.

Causes de la ginecomàstia

Aquesta patologia pot donar-se tant en la infància i en la pubertat com en l'edat adulta. La ginecomàstia infantil i puberal té causes fisiològiques, sol ser transitòria i remitent de forma espontània. Les causes de la ginecomàstia en l'edat adulta poden ser produïdes per:

 • Desequilibris hormonals.
 • Ús de determinats fàrmacs.
 • Consum d'algunes drogues.
 • Consum de anabolitzants.
 • Factors genètics.
 • Síndrome de Klinefelter.
 • Malalties renals i hepàtiques.
 • Augment de greix corporal, que pot incrementar el nivell d'estrògens

Laserlipòlisi: tractament mínimament invasiu contra la ginecomàstia

Laserlipòlisi o Lipolàser és una tècnica assistida per làser que elimina els teixits grassos de forma menys traumàtica i més segura que el mètode tradicional.

Com és el procediment de ginecomàstia amb laserlipòlisi?

 • Laserlipòlisi és un tractament ambulatori que no requereix ingrés hospitalari i es realitza sota anestèsia local tumescent tipus Klein.
 • El metge realitza una incisió de reduït grandària per on introdueix una cànula de Toledo, amb la qual es destrueix l'estructura de sustentació de la glàndula, que és la que facilita allotjar en el seu interior tot el teixit gras-glandular. El teixit mamari té una estructura composta per fibres de col·lagen i elastina, que mantenen una forma similar a la d'una tenda de campanya. L'ablació d'aquesta estructura permet eliminar aquest efecte i evitar l'aspecte de mama puberal.
 • Si la prolongació axil·lar és molt marcada, fet freqüent en els pacients amb obesitat, el metge pot realitzar 2 incisions.
 • Una vegada destruïda l'estructura glandular, el metge introdueix sota la pell una cànula fina i flexible amb una fibra òptica que condueix l'energia del làser. La fibra òptica arriba fins al teixit gras mamari. La seva energia produeix la liqüefacció del greix, que és extreta amb una altra cànula de liposucció més fina de l'habitual.
 • Finalment, el metge torna a introduir la fibra òptica per contreure la pell.
 • El pacient torna al seu domicili pel seu propi peu, transcorreguda 1 hora del procediment.
 • L'efecte coagulant del làser redueix el sagnat i els hematomes, per la qual cosa la recuperació és molt més ràpida i confortable que en del mètode tradicional.
 • El pacient pot reprendre la seva activitat habitual transcorregudes 48 hores.

Resultats de Laserlipòlisi per a ginecomàstia

Els resultats són definitius i satisfactoris:

 • Elimina més del 85% del teixit glandular i de l'excés de greix de les mames.
 • La pell roman ferma i totalment ajustada al nou contorn dels pectorals, sense flacciditat.
 • Les cicatrius són mínimes, amb prou feines visibles.

Transcorregut un mes des del tractament amb Laserlipòlisi, els resultats són definitius quant a volum. La pell pot trigar una mica més de temps a acabar de contreure's, ja que la regeneració del col·lagen i l'elastina no és un procés immediat.

Una alimentació poc adequada, el sedentarisme o alteracions del sistema endocrí, són factors que poden augmentar l'excés de greix a nivell abdominal. De la mateixa manera, els canvis intensos que sofreix la pell durant l'embaràs o després de brusques alteracions de pes, poden produir una pèrdua d'elasticitat del teixit connectiu o, el que és el mateix, flacciditat.

Laserlipòlisi en abdomen

Per als casos en els quals el pacient presenta una quantitat de greix petit o moderada amb o sense flacciditat associada, Laserlipòlisi o Lipolàser és la solució més avançada, segura i eficaç. Es tracta d'una eina terapèutica poc traumàtica que elimina el greix alhora que contreu la pell.

La principal diferència de la liposucció làser pel que fa a la liposucció tradicional radica que mentre el primer arrenca el teixit gras, Laserlipòlisi ho escalfa fins a fondre-ho, reduint així el trauma tissular i aportant major confort i seguretat al procediment.

Laserlipòlisi consisteix en l'aplicació d'energia subcutània làser per dissoldre el greix i generar l'efecte de retracció de la pell, definint i allisant l'abdomen.

El procediment, de caràcter ambulatori, es realitza sota anestèsia local. Es basa en la introducció d'una fina cànula a través d'una petita incisió en la pell. En l'extrem de la cànula es localitza la fibra òptica que transmet l'energia làser per dissoldre les cèl·lules grasses, i produir un efecte de contracció cutània.

Característiques del tractament de Laserlipòlisi en l'abdomen

El procediment té una durada d'entre 1 i 2 hores. El pacient torna al seu domicili el mateix dia de la intervenció, amb una faixa de compressió que haurà de portar entre 1 i 2 setmanes. El post-operatori té una durada de 48 hores.

Avantatges de Laserlipòlisi

Principals avantatges de la liposucció làser:

 • Recuperació més ràpida i confortable.
 • Reducció de risc d'hematomes i inflamacions.
 • Retracció de la pell.
 • Anestèsia local, sense ingrés hospitalari.

El greix localitzat en les cames es diposita habitualment en cuixes i genolls. En zones de grandària reduïda, com a bessons i turmells, el greix s'acumula en menor proporció, però de forma molt més concreta, atorgant-los un aspecte tubular i poc definit.

Laserlipòlisi és un tractament mínimament invasiu que destrueix el greix acumulat de forma poc traumàtica i uniforme al mateix temps que contreu la pell. Mitjançant aquesta tècnica s'obtenen uns resultats estètics satisfactoris en zones on la liposucció convencional no és accessible.

 • Contracció cutània. L'estimulació de la síntesi de col·lagen millora la flacciditat i renova l'aspecte de la pell.
 • Temps de recuperació reduït. El làser provoca menor trauma en els teixits, per la qual cosa la inflamació es redueix i permet al pacient recuperar-se abans.
 • Resultat uniforme. La qualitat de l'adaptació de la pell a la nova silueta és òptima.
 • Permet tractar zones difícils. Bessons i turmells són zones de grandària reduïda, amb una disposició especial del greix i amb més teixit ossi. En ser menys traumàtic, Laserlipòlisi permet tractar aquestes àrees amb un resultat satisfactori.

La flacidez, la pèrdua de definició i el greix localitzat són els principals problemes estètics dels braços. La tècnica Laserlipòlisi o Lipolàser permet tractar aquestes imperfeccions de forma segura i eficaç, en una sola sessió.

Causes dels problemes estètics dels braços

 • Envelliment. El metabolisme cel·lular disminueix amb el pas dels anys. Es redueix la generació de fibres de col·lagen i elastina, responsables de sostenir la pell i unir-la als teixits subjacents.
 • Canvis hormonals. La pèrdua d'elasticitat és un símptoma de les alteracions que la menopausa provoca en la pell.
 • Augment de pes. La pell dels braços es deforma quan el cúmul gras és major del que pot sostenir.

La combinació d'aquestes circumstàncies, a les quals s’hi suma la fragilitat de la pell de la cara interna dels braços, dóna lloc, d'una banda, al descendiment del greix i de la massa muscular i, per un altre, a la flacciditat, produint-se l'efecte “ales de ratpenat” o descolgament de la pell.

Laserlipòlisi per a braços

Resultats de Laserlipòlisi en els glutis

Destruir els dipòsits de greix localitzats, sense afectar als teixits adjacents.

Contreure la pell, per reajustar-la de forma natural a la nova silueta.

La contracció de la pell en els braços és molt important perquè el resultat estètic sigui satisfactori.

En què consisteix el procediment de Laserlipòlisi en braços?

 • Es realitza sota anestèsia local tumescent tipus Klein. Aquesta solució proporciona una cota de vasoconstricció òptima per reduir el sagnat.
 • Primerament, el metge ajusta la dosimetria del làser.
 • Seguidament, es realitza una incisió petita a nivell d'un dels plecs de les aixelles, per la qual s'introdueix la fibra òptica. Aquesta fibra, en contacte amb el teixit adipós, genera la liqüefacció del greix. En alguns casos és necessari realitzar una altra incisió, també molt reduïda, en un dels plecs del colze.
 • El greix fos s'extreu mitjançant una aspiració amb una cànula fina de 2 mm de grossor.
 • Es produeix un escalfament de l'aigua de les fibres elàstiques i dels teixits intersticials, donant lloc a la seva coagulació i a la reorganització del col·lagen, responsable de la contracció de la pell.
 • Una vegada finalitzat el procediment, es col·loca un embenatge compressiu a la zona tractada.
 • No és necessari l'ingrés hospitalari, per la qual cosa el pacient torna al seu domicili el mateix dia del tractament. El temps de recuperació és de 2 dies.

Quins resultats s'obtenen amb Laserlipòlisi en braços?

Els resultats de Laserlipòlisi en el tractament del greix i la flacciditat dels braços són molt satisfactoris:

 • Correcció del volum
 • Correcció de la flacciditat
 • Major definició dels braços
 • Aspecte natural i rejovenit

Els glutis juguen un paper important en el conjunt de la bellesa femenina. En la majoria dels casos, l'exercici i la dieta no són suficients per mantenir un aspecte ferm. Laserlipòlisi o Lipolàser és un tractament mínimament invasiu que corregeix els principals problemes estètics d'aquesta zona en una sola sessió.

 • Cúmuls grassos localitzats:
  • Al voltant dels glutis
  • Sota el plec del gluti (banana subglútia)
 • Cel·lulitis
 • Flacciditat

Laserlipòlisi corregeix tots els problemes estètics dels glutis en un acte únic, sota anestèsia local i de forma ambulatòria:

 • L'energia del làser fon el greix localitzat al voltant dels glutis i també el que s'acumula sota el plec del gluti.
 • La fibra òptica permet al metge treballar el teixit gras més proper a la pell. Aquest greix es distribueix en forma de clotets, molt característics de la cel·lulitis. Aquests es veuen millorats notablement després del tractament.
 • El làser produeix un escalfament que regenera les fibres de col·lagen i elastina. Pel que, la pell es tiba i la flacciditat millora.

Avantatges de Laserlipòlisi

Retracció cutània. L'efecte tensor del làser evita la flacciditat, deixant la pell ferma i uniforme.

Recuperació en temps reduït. El procediment és menys traumàtic que el del mètode tradicional, per la qual cosa la recuperació és més ràpida i confortable per al pacient.

Reducció d'hematomes i sagnat. El làser coagula els vasos sanguinis, reduint així l'hemorràgia i els hematomes.

Tècnica ambulatòria. No és necessari l'ingrés hospitalari, per la qual cosa el pacient pot tornar a la seva activitat habitual en menys temps.

Anestèsia local. Permet l'alta en tan sols 1 hora

Procediment de Laserlipòlisi en glutis, pas a pas

 • Primerament, el metge infiltra l'anestèsia local tumescent tipus Klein.
 • Seguidament, es realitza una incisió d'uns 3 mm, per la qual s'introdueix la fibra òptica. Entrant en contacte amb el greix que ha de ser eliminat i començant a fondre’l.
 • S'introdueix una cànula de liposucció més fina de l'habitual per aspirar el greix fos.
 • De nou, s'introdueix la fibra òptica per produir l'efecte de contracció cutània.
 • El pacient roman despert en tot moment i pot tornar al seu domicili transcorreguda 1 hora des del procediment. El metge li recomanarà portar una faixa compressora durant 7 dies i el pacient pot tornar a treballar en 48 hores.

Resultats de Laserlipòlisi en els glutis

Laserlipòlisi aconsegueix harmonitzar els glutis, eliminant els volums que sobren i aportant fermesa a la pell.

Els resultats són visibles al cap d'1-2 setmanes. No obstant això, el metge valorarà el resultat definitiu a llarg termini, ja que el procés de regeneració del col·lagen no és immediat.

Sol·licitar consulta

No dubti a demanar consulta al nostre especialista per aclarir totes els seus possibles dubtes

Sol·licitar informació