Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Reducció de mames

Introducció

El si és un dels elements més importants de la bellesa femenina, representa el màxim exponent de feminitat i sensualitat per a la dona.

Tota dona té un patró de si ideal, per la qual cosa una alteració en la seva forma i/o grandària pot tenir repercussions psicològiques que no han de ser subestimades.

La hipertròfia mamària és un augment del volum dels pits per sobre de les proporcions normals.

En la pubertat la hi denomina 'hipertròfia virginal de la mama', sol estar relacionada amb factors hormonals i ve acompanyada d'estries.

En la dona adulta, la hipertròfia sol associar-se a un augment del teixit gras, per això la mama sol ser gran, dura i poc elàstica.

Afecten la vida quotidiana de la pacient, ja que impedeixen la pràctica d'esports, obliguen en molts casos a portar robes amples i a adoptar una posició típica d'espatlles cap a davant per dissimular l'excés de pit, sobrecarregant la columna cervico-dorsal.

La reducció de mames és una intervenció que té com a finalitat disminuir la grandària i donar forma als pits, adaptant-ho als requeriments de la pacient.

Mamoplàstia > Reducció de mames

Preoperatori

Tots els pacients que acudeixen a Clínica Image, són valorats mèdicament abans de la intervenció. Es valorarà el seu cas específicament, explorant les seves mames per poder valorar l'estructura, el volum, el tipus de pell, les patologies associades i la seva sensibilitat. Basant-nos en aquestes dades se li aconsellessin les tècniques quirúrgiques més adequades per poder solucionar el seu problema.

Se sol·licitaran segons l'exploració prèvia les proves complementàries necessàries, com són anàlisis, mamografies, ecografies, ECG... Aquestes proves seran valorades per poder aconsellar com és el millor tractament per a cada pacient.

Encara que la decisió sobre la grandària i la forma final de la mama sempre és decisió de la pacient.

Aconsellem no fumar els 15 dies anteriors i posteriors a la intervenció ja que el tabac altera la circulació sanguínia. En cas de no poder deixar-ho s'aconsella baixar el consum al mínim, est podria ser un bon moment per intentar deixar de fumar, consulti'ns.

Anestesia

Des de 1992 realitzem aquesta intervenció rutinàriament amb anestèsia local. La sedació és més suau aconseguint amb això una recuperació ràpida i unes molèsties quirúrgiques mínimes.

Però si ho desitja, en l'entrevista que tindrà amb l'anestesista abans de la intervenció, podrà escollir entre anestèsia general o local. El nostre anestesista li explicarà els avantatges i inconvenients de cada tècnica perquè pugui escollir la millor opció que consideri.

Normalment, l'operació dura entre 2 i 3 hores.

Procediment

Clínica Image és un centre de cirurgia major ambulatòria acreditat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Les nostres instal·lacions ofereixen la seguretat d'un quiròfan amb tots els sistemes adequats de reanimació post-quirúrgica i àrea d'hospitalització en règim d'hospital de dia.

Per disminuir la grandària d'un si hi ha molts procediments descrits, però l'essència és elevar la arèola i el mugró i disminuir el volum de la mama, intentant deixar unes cicatrius residuals el mes dissimulades possibles.

Hi ha tres tècniques bàsiques:

  • Cicatriu circular
  • Cicatriu circular i vertical
  • Cicatriu circular, vertical i horitzontal

En la seva visita a Clínica Image se li explicarà segons el seu cas com és la més adequada perquè lliurement i amb tota la informació decideixi com desitja que se li practiqui, sense oblidar que cadascuna d'elles pot presentar uns riscos específics que li seran profundament explicats en la seva visita mèdica.

-Quan surti de quiròfan portarà un embenatge elàstic compressiu durant 3-4 dies, i uns redones de seguretat que se solen retirar abans de donar-li l'alta.

-Les sustentacions especials se solen col·locar a partir del quart dia.

Cures

Al seu domicili ha de guardar repòs els primers quatre dies, sense separar els braços del cos, l'embenatge ajudarà al fet que s'absorbeixin els possibles hematomes. Les molèsties són mínimes, ja que ens encarregarem de donar-li una pauta analgèsica i antiinflamatòria que li produirà una sensació de benestar.

Sempre disposarà del telèfon d'urgències de la clínica per si tingués algun problema en el post-operatori.

No ha de tocar els apòsits que se li col·loquen en la clínica, ni aixecar els braços més de 45 º ja que això podria posar els punts a tensió i fer que les cicatrius anessin més visibles en el futur.

En els primers dies és útil el drenatge limfàtic davant la presència d'edema i possibles hematomes. Passats quatre o cinc dies podrà fer vida normal, amb l'excepció de no aixecar els braços.

No podrà mullar-se les ferides fins a la retirada dels punts.

A partir de llavors comença el cuidat cosmètic de la cicatriu, per aconseguir que aquesta sigui el menys visible possible. El seu doctor li explicarà com fer-ho, juntament amb que productes deurà utilitzar per aconseguir una cicatriu òptima.

Per poder valorar el resultat d'una cicatriu hem de deixar passar diversos mesos. Si transcorregut aquest temps presenta un aspecte vermellós o pigmentat, llavors podria tractar-se amb làser i en alguns casos amb micropigmentació. El cirurgià li recomanarà els productes i cures més adequades per al seu cas particular.

Durant la primera setmana serà citada per als controls post-operatoris. La normalitat total sol aconseguir-se als sis mesos.

Resultats

Aquelles pacients que se sotmeten a la mamoplàstia de reducció per solucionar problemes funcionals obtenen resultats molt bons ja que en disminuir el volum excessiu de la mama es produeix una millorança immediata en els problemes posturals i en els dolors de coll i esquena, la qual cosa repercuteix positivament en el seu estat de salut general.

Quant als beneficis estètics, les dones que s'han sotmès a aquesta tècnica quirúrgica es mostren molt satisfetes ja que proporciona un pit amb una forma harmònica i natural d'acord amb les seves expectatives.

Sense oblidar que en tots els casos hi ha unes cicatrius residuals que encara que en la majoria de casos són poc visibles, sempre s'intenten dissimular al màxim.


 

Preguntes més freqüents

El primer mes aconsellem dormir de cap per amunt i amb sostenidor per no realitzar pressió sobre els punts interns que podrien donar lloc a una cicatriu visible en el post-operatori llunyà.

Aconsellem no aixecar els braços més de 45º les tres primeres setmanes després de la cirurgia, en la quarta setmana es pot aixecar 90º i a partir del mes ja es pot fer l'activitat normal.

Les grans fumadores són pacients de risc ja que la microcirculació pot estar afectada i provocar complicacions greus, per això aconsellem baixar o disminuir a 0 el consum de tabac els 15 dies anteriors i posteriors a la intervenció. En pacients fumadores moderades també disminuïm el consum però sense reduir-ho totalment.

  • Disminució en la sensibilitat en el mugró o en la mama en general.
  • Cicatriu visible tipus queloidea o hipertròfica que pot necessitar un segon temps quirúrgic.
  • Obertura d'algun punt sobretot a les àrees de màxima tensió i si s'aixequen els braços més de 45º en el post-operatori.
  • Alteracions en la lactància sobretot si cal traslladar molt la arèola per estar molt caiguda.
  • Petites diferències de grandària, forma o situació dels pits i mugrons. En un nombre molt reduït de casos requereixen una nova intervenció.
  • Les necrosis cutànies poden afectar especialment a la arèola en diversos casos: quan ha estat traslladada a gran distància, quan ha estat sotmesa a tensió o compressió o quan es tracta d'un empelt lliure.

La pacient podrà depilar-se a la setmana de la intervenció

Amb sostenidor o part alta del bikini als tres mesos, en la cicatriu fins a passat un any perquè aquesta no quedi pigmentada pel sol.

Mínim un mes, és important que la pacient no es col·loqui de cap per avall, el massatge que aconsellem és el drenatge limfàtic, però sense acostar-se a la zona de les cicatrius.

La fiabilitat de les mamografies és la mateixa. Per qüestió de control recomanem una als sis mesos de la intervenció. A partir de llavors haurà de seguir la freqüència habitual que li marqui el seu especialista.

Sol·licitar consulta

No dubti a demanar consulta al nostre especialista per aclarir totes els seus possibles dubtes

Sol·licitar informació