Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Mamoplàstia de reconstrucció

Introducció

Després d'una extirpació completa de la mama, fins i tot del múscul pectoral, la reconstrucció mamària pansa per la substitució d'aquesta pèrdua per altres músculs corporals. Aquests músculs són els rectes de l'abdomen (TRAM), l'expansió de la pell cicatricial de l'àrea mamària amb la col·locació d'expansors que obtindran la suficient superfície cutània com per allotjar una pròtesi de mama, que es col·locarà en un segon temps quirúrgic.

Noves opcions de reconstrucció mamària

Actualment existeixen diferents opcions que poden aplicar-se en la reconstrucció mamària després de l'administració de quimioteràpia neo-adjuvant. La neo-adjuvància, entre altres avantatges, permet augmentar les opcions per realitzar una cirurgia conservadora en el càncer de mama. Aquest fet, lluny de resultar un menyscapte de l'activitat de la cirurgia en el tractament del càncer de mama, planteja un nou tipus de procediment aplicable a pacients amb defectes parcials de la mama: la lipoestructura mamària, que es realitza amb un empelt de greix propi de la mateixa pacient.

Lipoestructura mamària amb empelt de greix autòloga

La lipoestructura mamària es realitza habitualment amb anestèsia local i sedació. Consisteix a realitzar una petita lipoaspiració amb cànules molt fines a la zona donant, àrea en la qual la pacient mostri excés de greix. Posteriorment, aquest greix propi se sotmet a un procés de depurat, per eliminar cèl·lules que no siguin adipòcits o cèl·lules grasses. D'aquesta forma s'emplenen els defectes ocasionats per la cirurgia conservadora.

El greix optimitzat aconsegueix:

  • Millorança en el volum del defecte.
  • Millorança en la qualitat de la pell adjacent, que sol presentar seqüeles de radioteràpia adjuvant.


 

Sol·licitar consulta

No dubti a demanar consulta al nostre especialista per aclarir totes els seus possibles dubtes

Sol·licitar informació