Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Vaginisme

Introducció

El vaginisme es caracteritza per un espasme involuntari i dolorós dels músculs que envolten la vagina, que pot ser desencadenat per qualsevol estímul proper a la mateixa.

Això porta aparellat una disfunció sexual important amb dolor intens durant l'acte sexual o impossibilitat de penetració vaginal.

Quan la vagina es relaxa i permet la penetració, l'efecte dilatador de la toxina botulínica (bótox) i les relacions sexuals fan que no siguin necessaris tractaments posteriors.

Representa una alternativa més per a pacients amb vaginisme refractari als tractaments convencionals. És un procediment amb anestèsia local i sense ingrés. Se solen necessitar d'1-3 sessions depenent del tipus i grau de vaginisme, aquestes sessions són espaiades amb una setmana.