Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Labioplàstia llavis menors làser

Introducció

LABIOPLÀSTIA LÀSER de reducció de llavis menors. Utilitzem el YOU LÀSER MT CO2, primer i únic làser que combina dues longituds d'ona ( 1540 i 10600nm) en una emissió fraccional i seqüencial conjunta

Més del 80% de les labioplàsties es poden beneficiar d'aquesta tècnica, presenta avantatges pel que fa a la labioplàstia quirúrgica com:

  • Sense hospitalització, es fa en consulta
  • Sense punts
  • Sense sagnat
  • Incorporació immediata a l'activitat diària
  • Més ràpida cicatrització que amb la cirurgia oberta clàssica
  • Millor resultat, a causa que la cicatriu és molt mes precisa. És la CIRURGIA ÍNTIMA LÀSER sense els inconvenients de la cirurgia clàssica de labioplàstia de reducció.