Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Incontinència urinària d'esforç

Introducció

Hi ha dones que sofreixen pèrdues lleus d'orina generalment a causa dels antecedents de parts múltiples, parts instrumentals, pèrdua d'estrògens amb l'edat i alteracions morfològiques constitucionals amb cert component hereditari. Normalment, aquestes pèrdues se solen produir quan s'ajupen, salten o realitzen algun esforç.

Aquest problema pot millorar mitjançant els coneguts exercicis del sòl pèlvic de Kegel, però no sempre es realitzen.

Els casos lleus d'incontinència urinària poden resoldre's mitjançant el maneig de làser i, en ocasions, afegir la col·locació de malles subretrals amb anestèsia local.

COM FUNCIONA EL LÀSER EN EL TRACTAMENT DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA?

La funció del làser consisteix en la vaporització de les capes superficials del introit vulvar que produeix una contracció de les estructures pèlviques externes que envolten l'orifici urinari. Això permet a la dona recuperar el control sobre la micció.

En funció del grau d'incontinència, el tractament amb làser requereix entre 2 i 3 sessions, que es realitzen amb un interval d'un mes entre sessió i sessió.

El procediment es realitza sense cirurgia i sense anestèsia. No té procés de recuperació, solament s'han d'evitar les relacions sexuals durant 5 o 7 dies.