Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Esquinçaments vaginals

Introducció

Després de parts naturals, amb o sense episiotomia, sol estripar-se el perineu. El perineu és la zona del sòl pèlvic que va des de l'entrada de la vagina a l'anus.

Els esquinçaments produeixen molèstia, gran obertura de l'entrada vaginal, deformitat i insatisfacció sexual.

Augmenta el risc d'infeccions per haver-hi mínima distància entre l'entrada de la vagina estripada i l'entrada de l'anus.

És una cirurgia genital íntima destinada a reposicionar les estructures musculars, millorar les molèsties, reduir les infeccions i tenir millors relacions sexuals.

Es realitza sota anestèsia local, sense ingrés hospitalari.

Té un post-operatori d'uns 15 dies inicials fins que es van caient els punts. Passats els 30 dies la pacient podrà fer esport i mantenir relacions sexuals