Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Eliminació de berrugues vulvars

Introducció

Infeccions tals com el VPH (virus del papil·loma humà) o un altre tipus de trastorns poden causar la formació de berrugues o lesions a l'àrea genital

Eliminació de berrugues i lesions a la zona genital

La eliminació d'aquestes lesiones pot fer-se mitjançant dues tècniques:

  • Làser: Mitjançant l'ús del làser és possible la vaporització de les berrugues. Després de la intervenció s'eliminen amb excel·lents resultats i sense cicatrius visibles.
  • Ús Excisional o tall: Per eliminar lesions de l'aparell genital inferior.

Berrugues en el cèrvix uterí

Quin tipus de berrugues o lesions poden tractar-se a la zona genital externa, vagina i coll uterí?

En el cèrvix uterí, el tractament pot resoldre:

  • Ectòpies o úlceres.
  • Condilomes.
  • Papil·lomes.
  • Leuoplàsies.
  • Neoplasis intraepitelials.

Berrugues o lesions en la vagina

En la vagina es poden abordar:

  • Focus de endometriosis.
  • Teixit de granulació.
  • Neoplàsia intraepitelial.

A la zona vulvar és possible tractar, entre unes altres, les següent lesions:

  • Lesions distròfiques.
  • Quists de les glàndules de Bartholino.
  • Neoplàsies intraepitelials.