Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Lipolàser d'abdomen

Introducció

Una alimentació poc adequada, el sedentarisme o alteracions del sistema endocrí, són factors que poden augmentar l'excés de greix a nivell abdominal. De la mateixa manera, els canvis intensos que sofreix la pell durant l'embaràs o després de brusques alteracions de pes, poden produir una pèrdua d'elasticitat del teixit connectiu o, la qual cosa és el mateix, flacciditat.

Laserlipòlisi en abdomen

Per a aquests casos en els quals el pacient presenta una quantitat de greix petit o moderada amb o sense flacciditat associada, Laserlipòlisi o Lipolàser és la solució més avançada, segura i eficaç. Es tracta d'una eina terapèutica poc traumàtica que elimina el greix alhora que contreu la pell, amb resultats estètics satisfactoris.

La principal diferència de la liposucció làser pel que fa a la liposucció tradicional radica que aquesta arrenca el teixit gras, mentre que Laserlipòlisi ho escalfa fins a fondre-ho, reduint així el trauma tissular, aportant major confort i seguretat al procediment.

Laserlipòlisi consisteix en l'aplicació d'energia subcutània làser per dissoldre el greix i generar l'efecte de retracció de la pell, definint i allisant l'abdomen.

El procediment, de caràcter ambulatori, es realitza sota anestèsia local. Es basa en la introducció d'una fina cànula a través d'una petita incisió en la pell. En l'extrem de la cànula es localitza la fibra òptica que transmet l'energia làser per dissoldre les cèl·lules grasses, i per produir un efecte de contracció cutània.

Característiques del tractament de Laserlipòlisi en l'abdomen

El procediment té una durada d'entre 1 i 2 hores. El pacient torna al seu domicili el mateix dia de la intervenció, amb una faixa de compressió que haurà de portar entre 1 i 2 setmanes. El post-operatori té una durada de 48 hores.

Avantatges de Laserlipòlisi

Els principals avantatges d'aquesta tècnica són:

  • Recuperació més ràpida i confortable.
  • Reducció de risc d'hematomes i inflamacions.
  • Retracció de la pell.
  • Anestèsia local, sense ingrés hospitalari.