Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Lipoescultura amb làser

Introducció

Tradicionalment, els cúmuls de teixit gras que es posicionen sota la pell de l'àrea de braços, cartutxeres, glutis i genolls es corregien mitjançant la lipoescultura.

La incorporació del làser ha suposat un refinament major de la tècnica. Laserlipòlisi o lipolàser és un pas més en la consecució del millor resultat estètic i de la retracció de la pell, juntament amb una recuperació més curta i confortable. A més, és capaç de tractar les zones difícils que estan fora de l'abast de la liposucción tradicional, com és el cas dels genolls, els bessons i els turmells..

En quines regions es pot aplicar Lipolàser?

Lipolàser o liposucció làser és una tècnica d'alta precisió que pot aplicar-se a qualsevol regió de les cames per reduir el greix localitzat i contreure la pell:

 • Braços
 • Cuixes
 • Cartutxeres
 • Banana subglútia
 • Panxells, bessons i turmells

En què consisteix la lipoescultura assistida per làser?

La lipoescultura assistida per làser o Lipolàser consisteix a destruir el greix i contreure la pell a través de l'aplicació subcutània del làser.

El procediment es realitza de forma ambulatòria, sota anestèsia local i sedació.

Es practica una incisió mínima, menor de 4 mm, per on s'introdueix una fibra òptica flexible l'extrem de la qual condueix l'energia del làser.

La longitud d'ona produeix la liqüefacció del greix, que més tard s'aspira suaument amb una cànula de diàmetre inferior a la de la liposucció tradicional.

Per garantir una bona adherència de la pell, és necessari que el pacient porti una faixa compressora durant 15 dies.

Lipolàser té un post-operatori curt que permet incorporar-se a la vida laboral en 48-72 hores.

Avantatges de Lipolàser en el contornejat:

La precisió del làser ofereix nombrosos avantatges enfront de la tècnica tradicional en el contornejat de les cames:

 • El làser és selectiu. La seva diana és el greix, per la qual cosa respecta la resta d'estructures i teixits.
 • El làser fon el greix. El làser és molt menys agressiu que la lipoaspiració
 • convencional, ja que produeix la liqüefacció del greix, en comptes de traccionar-la.
 • A més té efecte coagulant. Aquesta propietat redueix considerablement el sagnat i els hematomes.
 • La fibra òptica és flexible, la qual cosa permet accedir a zones delicades amb total precisió.
 • És menys agressiu, per la qual cosa la recuperació és més ràpida i confortable per al pacient.
 • Es realitza sota anestèsia local i sedació, en un procediment ambulatori, sense ingrés hospitalari.