Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Labiolàser

Introducció

Reduir la longitud del llavi superior

L'edat produeix canvis en el llavi superior i a nivell del filtrum (espai que hi ha entre el llavi superior i la base nasal), aquests canvis són signes d'envelliment i consisteixen en:

  • Atròfia de l'os maxil·lar superior, amb pèrdua de projecció òssia.
  • Hipotonia del múscul orbicular dels llavis, més accentuada en el vorell dental que a la zona de sota el nas. Això produeix la inversió de la forma del llavi, que es torna convex, arrodonit cap a dintre.
  • Atròfia i allargament del múscul orbicular del llavi superior. Amb pèrdua de volum i allargament del filtrum.

El lífting labial és una tècnica ambulatòria que es realitza en 35 minuts, amb anestèsia local. S'aplica un làser que permet elevar el llavi, escurçar el filtrum i augmentar la proporció de llavi exposat i del volum labial.

A través d'una incisió a l'interior del nas, es realitza una plàstia amb coagulació parcial del múscul orbicular dels llavis amb làser de CO2, que produeix una retracció del mateix sense necessitat de tallar-ho. El nivell de retracció precís per a cada pacient s'aconsegueix augmentant el grau i l'extensió de la micro-coagulació. Es resseca la part de la pell del filtrum que està allargada i sobra després d'haver escurçat el múscul. La sutura és intradèrmica i, per tant, invisible, es retira en 7 dies.

El lífting labial aconsegueix un profund rejoveniment de l'expressió del llavi superior i del filtrum, a causa de les noves proporcions que recupera, més pròpies de persones joves.

Aquesta tècnica és compatible amb Rinolàser o rejoveniment de la punta nasal.