Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Ginecomàstia làser

Introducció

La Ginecomàstia és el desenvolupament excessiu del pit en l'home. Aquesta patologia pot causar un impacte emocional important en el pacient. La Laserlipòlisi és un tractament mínimament invasiu i poc traumàtic, que retorna als pectorals el seu aspecte masculí.

Què és la ginecomàstia?

És l'augment benigne de les glàndules mamàries en l'home. Pot produir-se en ambdues mames o només en una.

En general, en la ginecomàstia convergeixen dues característiques:

 • Desenvolupament de les glàndules mamàries.
 • Excés de teixit gras.

Quan el teixit gras augmenta sense que proliferi la glàndula mamària, es tracta d'una pseudoginecomàstia, produïda pel sobrepès o l'obesitat.

Aquest problema estètic pot afectar a les relacions personals i socials del pacient, que sol adoptar comportaments especials per ocultar aquesta patologia.

Causes de la ginecomàstia

Aquesta patologia pot donar-se tant en la infància i en la pubertat com en l'edat adulta. La ginecomàstia infantil i puberal té causes fisiològiques, sol ser transitòria i remitent de forma espontània. Les causes de la ginecomàstia en l'edat adulta poden ser produïdes per:

 • Desequilibris hormonals.
 • Ús de determinats fàrmacs.
 • Consum d'algunes drogues.
 • Consum de anabolitzants.
 • Factors genètics.
 • Síndrome de Klinefelter.
 • Malalties renals i hepàtiques.
 • Augment de greix corporal, que pot incrementar el nivell d'estrògens.

Laserlipòlisi o Lipolàser és una tècnica assistida per làser per eliminar els teixits grassos de forma menys traumàtica i més segura que el mètode tradicional.

?Com és el procediment de ginecomàstia amb laserlipòlisi?

 • Laserlipòlisi és un tractament ambulatori que no requereix ingrés hospitalari i es realitza sota anestèsia local tumescent tipus Klein.
 • El metge realitza una incisió, de reduït grandària, per on introdueix una cànula, amb la qual es destrueix l'estructura de sustentació de la glàndula, que és la que facilita allotjar en el seu interior tot el teixit gras-glandular. El teixit mamari té una estructura composta per fibres de col·lagen i elastina, que mantenen una forma similar a la d'una tenda de campanya. L'ablació d'aquesta estructura permet eliminar aquest efecte i evitar l'aspecte de mama puberal.
 • Si la prolongació axil·lar és molt marcada, fet freqüent en els pacients amb obesitat, el metge pot realitzar 2 incisions.
 • Una vegada destruïda l'estructura glandular, el metge introdueix sota la pell una cànula fina i flexible amb una fibra òptica que condueix l'energia del làser. La fibra òptica arriba fins al teixit gras mamari. La seva energia produeix la liqüefacció del greix, que és extreta amb una altra cànula de liposucció més fina de l'habitual.
 • Finalment, el metge torna a introduir la fibra òptica per contreure la pell.
 • El pacient torna al seu domicili pel seu propi peu, transcorreguda 1 hora del procediment.
 • L'efecte coagulant del làser redueix el sagnat i els hematomes, per la qual cosa la recuperació és molt més ràpida i confortable en comparació del mètode tradicional.
 • El pacient pot reprendre la seva activitat habitual transcorregudes 48 hores.

Resultats de Laserlipòlisi per a ginecomàstia

Els resultats de Laserlipòlisi per al tractament de la ginecomàstia són definitius i satisfactoris:

 • Elimina més del 85% del teixit glandular i de l'excés de greix de les mames.
 • La pell roman ferma i totalment ajustada al nou contorn dels pectorals, sense flacciditat.
 • Les cicatrius són mínimes, amb prou feines visibles.

Transcorregut un mes des del tractament amb Laserlipòlisi, els resultats són definitius quant a volum. La pell pot trigar una mica més de temps a acabar de contreure's, ja que la regeneració del col·lagen i l'elastina no és un procés immediat.