Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Contornejat facial assistit per làser

Introducció

Els signes d'envelliment facial tenen el seu origen en els canvis que, amb el pas dels anys, es produeixen en el terç mitjà i inferior de la cara. Aquests canvis són el desplaçament, la redistribució i el descendiment del greix subcutani, responsables de la caiguda del solc naso-labial, les línies de marioneta i les “cocotxes” de les galtes.

Les tècniques de contornejat facial assistit per làser permeten eliminar el greix que deforma el rostre i recuperar el volum perdut amb el pas del temps.

1 - Contornejat facial assistit per làser:

Eliminar el greix que sobra i que deforma les estructures facials. Aquest greix acumulat dóna lloc al pronunciament del solc naso-labial, solcs llavi-mentonians i despenjaments de la galta.

Descripció de la tècnica de Lipolàser

  • La tècnica es realitza sota anestèsia local.
  • A través d'una mínima incisió s'introdueix una cànula fina i flexible, en que el seu extrem es troba la fibra òptica que transmet l'energia del làser. Aquesta entra en contacte amb els teixits grassos, escalfant-los i eliminant-los, al mateix temps que es produeix un efecte de contracció cutània.
  • L'energia del làser, en ser selectiva, és respectuosa amb les estructures adjacents, eliminant només el greix que sobra.
  • L'efecte coagulant del làser evita els hematomes i la inflamació.
  • Recuperació ràpida.

Resultats del contornejat facial assistit per làser:

La pell de l'àrea tractada queda redefinida i més ferma. Es redueixen els plecs naso-labials i els despenjaments a banda i banda del mentó. El resultat és natural i harmònic.

2 - Augment de volums facials

L'extracció i posterior implantació de greix autòloga enriquida amb factors de creixement.

Objectiu de la implantació de greix autòloga:

Recuperar el volum que s'ha anat perdent, amb el pas dels anys, en pòmuls, regió malar i regió maxil·lar.

Descripció de la tècnica de recuperació de volums:

  • Extracció de la grassa donant. Es realitza una lipoaspiració de material gras per a l'empelt. Sempre que sigui possible, el greix s'extraurà de l'abdomen o dels malucs, ja que el teixit gras d'aquestes zones és ric en cèl·lules mare.
  • Obtenció de sang del pacient. D'ella s'extreuen factors de creixement propis que permetran una millor vascularització del greix implantat i un major arrelament d'aquesta a la zona receptora.
  • Els factors de creixement es barregen amb el teixit gras donant.
  • Es realitza el lipoempelt mitjançant una incisió, per la qual s'introdueix una cànula que diposita el greix a diferents profunditats.
  • La fase inflamatòria té una durada aproximada de 3 dies.

Els resultats de la implantació de greix autòloga amb factors de creixement són naturals, en textura i aparença. Encara que es perceben immediatament, els resultats definitius han d'avaluar-se als 6 mesos.