Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Boles de bichat

Introducció

Les boles de Bichat són dos dipòsits de greix que es localitzen en la part baixa de les galtes, entre els músculs masseter i buccinador. En general, tendeixen a ser més grans durant la infància. Amb el creixement, solen atrofiar-se en gran manera. No obstant això, en alguns pacients, les boles de Bichat presenten una grandària molt gran, la qual cosa confereix al rostre un aspecte arrodonit o engruixat.

La idoneïtat d'aquesta tècnica, per obtenir una millorança estètica facial, estarà determinada per la relació de les mesures antropomètriques del pacient. Haurà de ser el seu metge qui li aconselli sobre els procediments més interessants per obtenir un resultat estètic facial més harmònic.

Preoperatori

En la seva primera visita a Clinica Image, valorarem l'anatomia de les seves galtes, l'existència de les boles de Bichat i el seu estat de salut en general.

Estudiarem el seu cas clínic i li informarem de les diferents tècniques mèdiques o quirúrgiques que li poden ajudar a solucionar el seu problema.

Se li sol·licitaran les proves complementàries (analítica, ECG…) que es considerin pertinents en el seu cas en particular.

Anestesia

L'extracció de les boles de Bichat és un procediment senzill, ambulatori i mínimament invasiu que només requereix anestèsia local i suau sedació.

La injecció és similar a l'aplicada per un dentista, per dins de la boca.

Sigui el que sigui l'anestèsia emprada, no sentirà dolor algun durant la intervenció ni podrà veure les mans del cirurgià ni els instruments quirúrgics, ja que els seus ulls estaran protegits.

Procediment

L'abordatge es realitza per dins de la cavitat bucal. Es practiquen dues incisions en el vestíbul a l'altura dels molars. Es dissecciona aquesta estructura, tallant-la i coagulant-la amb làser per evitar el seu sagnat. Després d'aquest pas, es realitzen uns petits punts de sutura.

Cures

La recuperació de l'extirpació de les boles de Bichat és ràpida. El pacient pot sentir petites molèsties en les primeres 24 i 36 hores, que es controlen fàcilment amb analgèsics suaus.

El procés inflamatori sol ser lleu i no sol impedir la realització de l'activitat normal l'endemà. Es recomana realitzar repòs relatiu durant els primers 2 o 3 dies. És a dir, el pacient pot fer vida normal, però sense realitzar grans esforços o exercici físic intens.

Resultats

En aquest tipus de cirurgia el pacient es recupera amb rapidesa. Les cicatrius, a l'ésser dins de la boca, són invisibles.

La cara es perfila i millora l'aspecte anterior d'una cara arrodonida.