Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Quiloplàstia

Introducció

La reducció de llavis o Quiloplàstia, es fa en la majoria dels casos a persones que s'han fet prèviament un augment de llavis amb materials permanents. Una altra motivació per a aquesta intervenció és a causa que en el transcurs del temps el producte injectat ha ocasionat una reacció inflamatòria crònica.

L'augment de llavis amb materials de farcit pot originar enrogiment, sensació de picor, rigidesa, llavi dur, aparició d'embalums o irregularitats asimètriques i/o augment general del llavi provocant un volum excessiu.

Aquest nòdul o embalum que es projecta cap a fora del llavi és un granuloma que apareix per una reacció cicatricial que es genera al voltant del producte implantat.
Les defenses identifiquen al producte implantat com un cos estrany i reaccionen creant una càpsula que embolica l'implant. Aquesta càpsula és la que pot augmentar de grandària pel procés inflamatori crònic que s'ha ocasionat i és el motiu de la deformitat que hem de tractar.

Es valorarà el seu cas específicament, explorant la seva estructura facial, el seu tipus de pell, els dipòsits grassos en la seva cara i les seves patologies associades. Basant-nos en aquestes dades, se li aconsellaran les tècniques quirúrgiques més adequades per poder millorar el seu problema.

Preoperatori

Sol·licitarem proves complementàries com a anàlisis, radiografies, ecografies, ECG,…

Anestesia

Habitualment la Quiloplàstia es realitza sota anestèsia local, injectada únicament a la zona a intervenir. En aquest cas, el pacient roman despert però calmat.

En la seva visita mèdica amb el servei d'anestesiologia, el pacient podrà escollir entre anestèsia general i local. Podent-li preguntar tots els seus dubtes sobre el procediment anestèsic. Així, coneixent els avantatges i inconvenients de cada tècnica el pacient podrà escollir amb total seguretat.
Sigui el que sigui l'anestèsia emprada, no sentirà dolor algun durant la intervenció ni podrà veure les mans del cirurgià ni els instruments quirúrgics, ja que els seus ulls estaran protegits.

Procediment

La laserlisis

Es realitza mitjançant el làser de díode o de CO2

La fibra del làser, amb una grandària d'una fina agulla 300-400 micres, s'introdueix a través de la pell fins a contactar amb el material que es vol extreure.

Per la calor que transmet la fibra del làser es fluïdifica el producte, aquest, injectat en forma de gel s'ha solidificat i provocat la inflamació crònica. La substància liquada es llisca a través del petit canal creat per la fibra del làser i surt a través de l'orifici d'entrada a l'exterior. El nombre de sessions que es requereixen són variables pot ser d'1 a 3, sempre espaiades una d'una altra amb més de 2 mesos.

La intervenció per a la reducció de llavis consisteix a realitzar una incisió transversal el·líptica al llarg del llavi, entre les comissures laterals, en la mucosa de la vora interior.

Després de la incisió, s'extreu l'excés de mucosa labial i el producte que va ser injectat.

A continuació, es tanquen les vores amb una sutura reabsorbible. Els punts cauen sols, si en 7 dies queda alguna resta es retira en la visita de control.

Cures

El pacient es pot incorporar a la vida habitual el mateix dia.

Durant 5-7 dies s'ha d'aplicar una crema tòpica per ajudar al procés de cicatrització.