Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Tractament boles de Bichat

Introducció

Les boles de Bichat són dos dipòsits de greix que es localitzen en la part baixa de les galtes, entre els músculs masseter i buccinador. En general, tendeixen a ser més grans durant la infància. Amb el creixement solen atrofiar-se en gran manera. No obstant això, en alguns pacients, les boles de Bichat presenten una grandària molt gran, la qual cosa confereix al rostre un aspecte arrodonit o engruixat.

L'extracció de les boles de Bichat és un procediment senzill, ambulatori i mínimament invasiu que només requereix anestèsia local i suau sedació.

L'abordatge es realitza per dins de la boca. Es practiquen dues incisions en el vestíbul del llavi superior, a l'altura dels molars. Es dissecciona aquesta estructura, tallant-la i coagulant-la amb làser per evitar el seu sagnat. Després d'aquest pas, es realitzen uns petits punts de sutura.

La recuperació de l'extirpació de les boles de Bichat és ràpida. El pacient pot sentir petites molèsties en les primeres 24 a 36 hores, que es controlen fàcilment amb analgèsics suaus.

El procés inflamatori sol ser lleu i no sol impedir la realització de l'activitat normal l'endemà. Es recomana realitzar repòs relatiu durant els primers 2 o 3 dies. És a dir, el pacient pot fer vida normal, però sense realitzar grans esforços o exercici físic intens.

La idoneïtat d'aquesta tècnica per obtenir una millorança estètica facial estarà determinada per la relació de les mesures antropomètriques del pacient. Haurà de ser el seu metge qui li aconselli sobre els procediments més interessants per obtenir un resultat estètic facial més harmònic per a vostè.