Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 19:00 h. - divendres de 9:00 a 19:00 h. Horari telefònic.

Blefaroplàstia làser

Introducció

La blefaroplàstia làser, és la cirurgia de parpelles millorada que refresca i rejoveneix la mirada en tots dos parpelles:

 • En la parpella superior elimina l'excés de pell i de greix.
 • En la parpella inferior elimina les bosses de greix i contreu l'excés de pell.

A diferència de la blefaroplàstia convencional, s'empra el làser com a eina de tall i coagulació, la qual cosa aporta nombrosos avantatges:

 • Major seguretat. El làser talla i coagula, per la qual cosa es redueix el sagnat i els hematomes.
 • Resultats més naturals. El làser no afecta a la musculatura, ja que contreu el múscul sense necessitat de tallar-ho.
 • Sense cicatrius, o amb cicatrius mínimes. Les cicatrius són poc visibles.
 • Menys temps de recuperació. La recuperació dels pacients és molt més ràpida.

Indicacions del Blefaro-làser

Rejoveniment integral de la mirada, per a la correcció dels següents signes de l'edat:

 • Bosses en els ulls
 • Potes de gall (arrugues en els ulls)
 • Flacciditat de les parpelles

En què consisteix el procediment de Bléfaro-làser?

Es realitza sota anestèsia local, de vegades acompanyada de sedació i té una durada d'entre 30 i 60 minuts.

En primer lloc, els ulls es protegeixen mitjançant una lent especial que aïlla el globus ocular de la zona quirúrgica, per la qual cosa no hi ha possibilitat de dany en l'ull.

La tècnica comença eliminant l'excés de pell de la parpella superior. Es realitza una petita incisió just a la zona on plega la parpella, perquè quedi oculta. El cirurgià retira l'excés de pell i de greix, la musculatura es contreu amb làser.

En la parpella inferior es realitza una incisió mínima en la conjuntiva de l'ull per la qual s'accedeix a la zona on estan les bosses de greix. Una vegada extreta el greix, s'aplica el làser sobre la pell, amb la finalitat de contreure-la i corregir així la flacciditat de la parpella inferior.

Els resultats finals s'obtenen transcorreguts dos mesos, encara que al vuitè dia ja s'evidencien els primers resultats de la tècnica.

Recomanacions i cures després d'una blefaroplàstia làser

 • Repòs relatiu de 24 hores.
 • A les 48 ja es poden reprendre les activitats normals.
 • Evitar l'exposició solar els primers 3 mesos.
 • Els primers dies, la zona tractada presenta vermellors que poden camuflar-se amb maquillatge, a partir del sisè dia.

Blefarolàser resol la major part de limitacions i riscos associats a la Blefaroplàstia convencional. Els principals avantatges de Blefarolàser són:

 • Reducció de riscos
 • Recuperació més ràpida
 • Evita la síndrome d’ 'ull blanc'
 • Evita l'efecte d’ 'ulls saltons'

1 - Reducció de riscos

La concreció de la tècnica de Blefarolàser facilita la realització d'una cirurgia “blanca”, la qual cosa permet tenir major precisió en cada pas quirúrgic. Permet fer una ablació de les bosses de greix amb neteja i una resecció de les mateixes amb làser.

En els casos de pell gruixuda o múscul orbicular redundant, que dóna la sensació de produir una parpella superior massa gruix i carregat, mitjançant l'emissió làser es pot foto-coagular la porció més superficial del múscul orbicular per reduir el seu espessor sense necessitat de tallar-ho. Igualment, es pot desgreixar la part del hipodermes gruixuda que pugui haver-hi en el dors de la dermis desenganxada per al tractament.

La dissecció neta permet aïllar el greix no estructural de la parpella inferior que és corresponent a la “suborbicular oculi fat” de l'àrea del solc malar i reposicionar-la per evitar l'efecte d'ulls enfonsats després de la resecció de les autèntiques bosses.

2 - Recuperació més ràpida

La tècnica de Blefarolàser no requereix hospitalització i es practica amb anestèsia local. Al no produir sagnat tampoc se solen desenvolupar hematomes, la inflamació, per tant, també és menor.

Tots aquests avantatges intervenen en la reducció del temps de recuperació, fent que la convalescència sigui molt menys molesta i no superior als 8 dies en el cas de la parpella superior i 5 dies en cas de la parpella inferior.

3 - Evita la síndrome 'ull blanc'

La tècnica Blefarolàser corregeix la laxitud de la parpella inferior sense córrer aquest risc. Això és degut a que la incisió és mínima (de 5 a 10 mil·límetres) i es practica en la conjuntiva (incisió transconjutival), per on s'accedeix per obrir el septum i ressecar les tres característiques bosses de greix de la parpella inferior.

A més d'evitar la síndrome 'ull blanc', impedeix també la cicatriu externa sota les pestanyes de la parpella inferior. El resurfacing posterior amb el làser de CO2, aconsegueix la justa retracció cutània i a més elimina solcs i arrugues, renovant la pell.

4 - Evita l'efecte d' ‘ulls saltons’

La blefaroplàstia convencional rebaixa les parpelles prominents amb bisturí, amb el risc de realitzar una correcció excessiva. Blefarolàser, que no produeix sagnat, elimina una o dues capes en la superfície de les parpelles de forma precisa i controlada, sense necessitat d'incisions. Per tant, la contracció muscular posterior és molt més homogènia.